HVO Extranet

Jatkuvuudenhallinta

Jatkuvuudenhallinta on huoltovarmuutta parantava organisaation prosessi, jolla organisaatio

  • Tunnistaa liiketoimintansa uhkat, riskit, häiriötilanteet ja riippuvuudet
  • Arvioi uhkien vaikutukset organisaatiossa ja sen toimijaverkostossa
  • Organisoi ja toteuttaa menettelytavat häiriötilanteiden varalle
  • Varmistaa kriittisten kumppaneidensa kyvyn toimia häiriötilanteissa
  • Suojaa liiketoimintansa intressit ja arvontuotantokykynsä

Jatkuvuudenhallinnalla luodaan toimintatapa vakavien häiriötilanteiden hallinnalle ja toiminnan jatkuvuudelle. Jatkuvuudenhallinta on yleensä omaehtoista toimintaa, mutta joillakin aloilla organisaatiot ovat myös lailla velvoitettuja varmistamaan toimintansa jatkuvuuden eri olosuhteissa.

Jatkuvuudenhallinnan systemaattisen kehittämisen avulla vähennetään toimintakatkoista aiheutuvia kustannuksia, parannetaan vastuuhenkilöiden kykyä toimia häiriötilanteissa, tehostetaan yhteistoimintaa häiriötilanteissa sekä nopeutetaan tilanteesta toipumista.

Jatkuvuudenhallinnan kehittäminen

Jatkuvuudenhallinnan kehittäminen on organisaatioissa jatkuvaa toimintaa. Kun yllättäviin häiriötilanteisiin on ennalta varauduttu, organisaatio selviää tilanteesta pienemmillä kustannuksilla ja vähemmillä vaurioilla. Nykypäivänä organisaation jatkuvuussuunnittelussa tulee huomioida toimittaja- ja alihankintaverkoston kyky toimia häiriötilanteissa.

HVO Extranet -portaali sisältää jatkuvuudenhallinnan ja varautumisen kehittämiseksi hyviä käytänteitä, kuten ohjeita ja artikkeleja. Portaali toimii myös viestintäkanavana poolien ja alan yritysten välillä.

HVO Extranet-portaali