Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus

Huoltovarmuuden toteutuksessa julkisen, yksityisen sektorin ja järjestöjen yhteistyö on merkittävässä asemassa.

Ministeriöt ohjaavat ja seuraavat omilla toimialoillaan, että yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvataan ja niiden toimintakykyä kehitetään.

Yksityisen sektorin toimijoiden osallistuminen huoltovarmuustyöhön on osittain vapaaehtoista, osittain lakisääteistä. Elinkeinoelämä ylläpitää merkittävää osaa yhteiskunnan toiminnalle elintärkeistä toiminnoista.

Suomelle on aina ollut tunnusomaista elinkeinoelämän aktiivinen ja omaehtoinen osallistuminen huoltovarmuustyöhön. Perusteet yhteistyölle luotiin jo sotien aikana saaduista hyvistä kokemuksista ja sen jälkeen vakiinnutetusta toiminnasta.

Yhteistyötä yhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi

Yritykset osallistuvat toimintaan Huoltovarmuusorganisaation sektoreissa ja pooleissa.

Huoltovarmuuden painopistealueille muodostetut sektorit ovat laajoja, alakohtaisia yhteistoimintaorganisaatioita, joiden toimintaan osallistuvat eri viranomaiset, järjestöt ja alan merkittävimmät yritykset. Sektorien yleisenä tehtävänä on määrittää tavoitteet oman alansa pooleille ja ohjata, koordinoida ja seurata oman toimialansa varautumista.

Toimialakohtaiset poolit toimivat elinkeinoelämän johdolla ja vastaavat operatiivisesta varautumisesta. Yhdessä alan yritysten kanssa poolit suunnittelevat toimenpiteitä alansa huoltovarmuuden kehittämiseksi ja määrittelevät, mitkä ovat toimialan huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset.