Tavoitteet

Valtioneuvosto asettaa huoltovarmuudelle yleiset tavoitteet. Keskeisin tavoite on turvata kriittisten infrastruktuurien, tuotannon ja palveluiden toimivuus, jotta väestön, talouselämän ja maanpuolustuksen välttämättömimmät perustarpeet pystytään täyttämään kaikissa olosuhteissa.

Huoltovarmuustyön tavoitteena on, että vakavat häiriötilanteet ja poikkeusolot voidaan hoitaa kansallisin toimenpitein. Lähtökohtina ovat vakaa julkinen talous, monipuolinen teollinen tuotanto, kilpailukykyinen kansantalous ja toimivat kansainväliset markkinat.

Perinteisesti huoltovarmuus on merkinnyt materiaalien saannin varmistamista. Toiminnan painopistettä suunnataan entistä vahvemmin kriittisen infrastruktuurin toimintakyvyn varmistamiseen. Kriittisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan perusrakenteita, palveluja ja niihin liittyviä toimintoja, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi sähköverkko, vesihuolto ja liikenneväylät sekä tieto- ja rahaliikenteen turvatut yhteydet.

Kansainväliset keskinäisriippuvuudet ja globaalit arvoketjut ovat yhä merkittävämpiä. Siksi huoltovarmuustoiminta edellyttää laajaa kansainvälistä yhteistyötä.

Yhteistyö julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen kesken on edellytys toimivalle huoltovarmuudelle.