Uhkakuvat

Suomen talous on yhä riippuvaisempi ulkomaisista verkostoista ja logististen järjestelmien toimivuudesta. Huoltovarmuuden kannalta olennaisimmat uhat liittyvät usein kansainvälisiin riippuvuuksiin. Vakavimpana uhkana huoltovarmuudelle pidetään tilannetta, jossa mahdollisuus tuottaa tai hankkia ulkomailta huoltovarmuuden kannalta kriittisiä elintarvikkeita, tavaroita ja palveluita on väliaikaisesti vaikeutunut.

Muita keskeisiä yhteiskunnan taloudellista toimintakykyä vaarantavia uhkia ovat sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien, maksuliikenteen ja verkkojen häiriintyminen, energiansaannin keskeytyminen, väestön terveyden ja toimintakyvyn vakava vaarantuminen sekä laajavaikutteiset luonnononnettomuudet ja ympäristökatastrofit. Myös vaaralliset tartuntataudit voivat heikentää kokonaisten yhteiskuntien toimintakykyä, kuten koronapandemia on osoittanut.

Maailmankaupan vapautumiseen sisältyy mahdollisuuksia ja uhkia

Maailmankaupan rakenteet voivat konfliktitilanteessa järkkyä ja aiheuttaa voimakkaita häiriöitä kriittisten materiaalien ja raaka-aineiden saatavuuteen. Maailmankaupan vapautuminen on johtanut riippuvuuteen maailmanlaajuisista logistiikan järjestelmistä. Monissa tapauksissa tuotantoa on keskitetty yksittäisille tuotantoalueille, mikä voi joissain tilanteissa tuottaa haasteita.

Kauppapoliittinen kehitys luo onnistuessaan keskinäisiä riippuvuussuhteita, joilla on poliittisesti vakauttavia vaikutuksia. Muutos voi aiheuttaa myös poliittisia jännitteitä ja uhkia maailmankaupalle. Tämä korostuu erityisesti alueellisesti keskittyneessä tuotannossa kuten öljyntuotannossa.