HVO Extranet

Uhkakuvat

Huoltovarmuuden kannalta olennaisimmat uhkat liittyvät usein kansainvälisiin riippuvuuksiin. Taloutemme riippuvuus ulkomaisista verkostoista ja logististen järjestelmien toimivuudesta on kasvanut. Vakavimpana uhkana huoltovarmuudelle pidetään tilannetta, jossa mahdollisuus tuottaa tai hankkia ulkomailta huoltovarmuuden kannalta kriittisiä tavaroita ja palveluita on väliaikaisesti vaikeutunut.

Muita keskeisiä yhteiskunnan taloudellista toimintakykyä vaarantavia uhkia ovat sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien häiriintyminen, energiansaannin keskeytyminen, väestön terveyden ja toimintakyvyn vakava häiriintyminen sekä laajavaikutteiset luonnononnettomuudet ja ympäristökatastrofit. Myös vaarallisten tartuntatautien leviämisen riski on nykypäivänä suuri.

Maailmankaupan vapautumiseen sisältyy sekä mahdollisuuksia että uhkia

Maailmankaupan rakenteet voivat konfliktitilanteessa järkkyä ja aiheuttaa voimakkaita häiriöitä kriittisten materiaalien ja raaka-aineiden saatavuuteen. Maailmankaupan vapautuminen on johtanut riippuvuuteen maailmanlaajuisista logistista järjestelmistä. Monissa tapauksissa tuotantoa on keskitetty tehokkaimmille tuotantoalueille.

Kauppapoliittinen kehitys luo onnistuessaan keskinäisiä riippuvuussuhteita, joilla on poliittisesti vakauttavia vaikutuksia. Muutos voi aiheuttaa myös poliittisia jännitteitä ja uhkia maailmankaupalle. Tämä korostuu erityisesti alueellisesti keskittyneessä tuotannossa, kuten öljyntuotannossa.