Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Miika Ilomäki, johtava varautumisasiantuntija, operatiivinen osasto

Elintarvikehuoltosektori

Sihteeri: vanhempi tutkija Marja Knuuttila, Luonnonvarakeskus, Luke

Puheenjohtaja: ylijohtaja Minna-Mari Kaila, maa- ja metsätalousministeriö, MMM

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen: johtava varautumisasiantuntija Miika Ilomäki, operatiivinen osasto

Alkutuotantopooli

Sihteeri: kehitysjohtaja Markus Lassheikki, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, MTK

Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, MTK

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen: vanhempi varautumisasiantuntija Juha Mantila, operatiivinen osasto

Elintarviketeollisuuspooli

Sihteeri: valmiuspäällikkö Eero Alaluusua, Elintarviketeollisuusliitto ry

Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Mikko Käkelä, Elintarviketeollisuusliitto ry

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen: vanhempi varautumisasiantuntija Juha Mantila, operatiivinen osasto

Kauppa- ja jakelupooli

Sihteeri: valmiuspäällikkö Erica Sauvala, Päivittäistavarakauppa ry

Puheenjohtaja (16.5.2024 alkaen): toimitusjohtaja Tuula Loikkanen, Päivittäistavarakauppa ry

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen:  varautumisasiantuntija Tanja Talvenheimo , operatiivinen osasto

Ruokapalvelupooli

Sihteeri: valmiuspäällikkö Virpi Kulomaa, Matkailu- ja Ravintolapalvelu MaRa ry

Puheenjohtaja: kehityspäällikkö Petri Hoffren, Attendo

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen: varautumisasiantuntija Tanja Talvenheimo, operatiivinen osasto