Toimialat

Elintarvikehuolto

Elintarvikehuollon ansiosta ruokaa on saatavilla kaikissa olosuhteissa. Alkutuotanto, elintarviketeollisuus ja jakelu toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Lue lisää elintarvikehuollosta

Energiahuolto

Mahdollisimman häiriöttömän energiansaannin turvaaminen on monen muun toiminnan välttämätön edellytys.

Lue lisää energiahuollosta

Finanssiala

Rahaliikenteen sujuminen ja vakuutusalan toimivuus myös poikkeusoloissa edellyttää ennakointia, siksi ala kehittää jatkuvasti varautumistaan.

Lue lisää finanssialasta

Liikenne ja logistiikka

Logistiikan ja liikenteen palveluiden toimintakyky on välttämätöntä pitkien etäisyyksien Suomessa.

Lue lisää logistiikasta

Teollisuus

Kriittinen teollisuus ja rakentaminen tuottavat hyödykkeitä elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi.

Lue lisää teollisuudesta

Terveydenhuolto

Lääkkeitä ja tarvikkeita varastoidaan, jotta varmistetaan keskeisen hoidon jatkuvuus.

Lue lisää terveydenhuollosta

Tietoyhteiskunta

Tietoliikenteen ja tietojärjestelmien toimintavarmuus ja häiriötön toiminta on keskeinen osa huoltovarmuutta.

Lue lisää tietoyhteiskunnasta

Yksityinen turva-ala

Kriittisten siviilikohteiden suojaaminen on Suomessa pitkälti yksityisten turva-alan toimijoiden harteilla.

Lue lisää yksityisestä turva-alasta