Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisessä yhteistyössä Huoltovarmuuskeskus toimii yhdysviranomaisena kansainväliseen energiajärjestö IEA:han ja hoitaa EU:n maakaasun toimitusvarmuusasetuksessa säädettyjä viranomaistehtäviä.

Vaikka energiapolitiikka on EU:ssa kansallista, on EU:n rooli sen ohjauksessa kasvanut. Energia-alalla tehdään monikansallista ja vakiintunutta pohjoismaista yhteistyötä varautumisessa ja huoltovarmuusalueilla.

Esimerkkejä Huoltovarmuuskeskuksen monikansallisesta yhteistyöstä energia-alalla:

  • OECD:n sopimus kansainvälisestä energiaohjelmasta, IEP-sopimus (International Energy Program)
  • EU:n öljy- ja kaasualojen koordinaatioryhmien jäsenyys
  • Öljyvarastointia hoitavien kansallisten organisaatioiden ACOMES-ryhmän jäsenyys
  • Yhteistyötä pohjoismaisella sähkön yhteismarkkina-alueella varautumis- ja valmiussuunnittelussa sekä huoltovarmuuden alueilla viranomaisten, alan järjestöjen ja kantaverkkoyhtiöiden kesken
  • Aiesopimus (Letter of Intent, 2010) huoltovarmuudesta sähkömarkkina-alueella vastaavien viranomaisten ja kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Laajempi yhteistyö tapahtuu NordBER-yhteistyöryhmän kautta pienemmissä työryhmissä.
Footer is loading...