HVO Extranet

Kansainvälinen yhteistyö

Tärkeimmät monikansalliset yhteistyöjärjestelyt:

  • IEP-sopimus (International Energy Program, sopimus kansainvälisestä energiaohjelmasta, 13.12.1991/1682, SopS 114)
  • EU:n velvoitteet (direktiivi 2009/119/EY) velvollisuudesta ylläpitää raakaöljyn ja/tai öljytuotteiden vähimmäisvarastoa
  • Huoltovarmuuskeskus toimii EU:n öljy- ja kaasualojen koordinaatioryhmien jäsenenä
  • Öljyvarastointia hoitavien kansallisten organisaatioiden ACOMES –ryhmän jäsen

Pohjoismaisella sähkön yhteismarkkina-alueella on vakiintunutta yhteistyötä varautumis- ja valmiussuunnittelun sekä huoltovarmuuden alueilla viranomaisten, alan järjestöjen ja kantaverkkoyhtiöiden kesken.

Huoltovarmuudesta sähkömarkkina-alueella vastaavilla viranomaisilla ja kantaverkkoyhtiöillä on aiesopimus, Letter of Intent (2010), yhteistyön virallisena pohjana. Laajempi yhteistyö tapahtuu tämän NordBER-yhteistyöryhmän puitteissa pienemmissä työryhmissä.