HVO Extranet

Kansainvälinen yhteistyö

Energiaosaston monikansallinen yhteistyö:

  • IEP-sopimus (International Energy Program, sopimus kansainvälisestä energiaohjelmasta, 13.12.1991/1682, SopS 114)
  • EU:n velvoitteet ylläpitää raakaöljyn ja/tai öljytuotteiden vähimmäisvarastoa (direktiivi 2009/119/EY)
  • EU:n maakaasuasetuksen mukaiset varautumissuunnitteluun liittyvät viranomaistehtävät (asetus 2017/1938)
  • EU:n öljy- ja kaasualojen koordinaatioryhmien jäsenyys
  • Öljyvarastointia hoitavien kansallisten organisaatioiden ACOMES – ryhmän jäsenyys
  • Yhteistyötä Pohjoismaisella sähkön yhteismarkkina-alueella varautumis- ja valmiussuunnittelun sekä huoltovarmuuden alueilla viranomaisten, alan järjestöjen ja kantaverkkoyhtiöiden kesken
  • Aiesopimus Letter of Intent (2010) Huoltovarmuudesta sähkömarkkina-alueella vastaavilla viranomaisilla ja kantaverkkoyhtiöillä
  • Laajempi yhteistyö tapahtuu tämän NordBER-yhteistyöryhmän puitteissa pienemmissä työryhmissä