Kansainvälinen yhteistyö

Tärkeimmät monikansalliset yhteistyöjärjestelyt:

  • IEP-sopimus (International Energy Program, sopimus kansainvälisestä energiaohjelmasta, 13.12.1991/1682, SopS 114)
  • sekä EU:n velvoitteet (direktiivi 2009/119/EY) velvollisuudesta ylläpitää raakaöljyn ja/tai öljytuotteiden vähimmäisvarastoa.

Pohjoismaisella sähkön yhteismarkkina-alueella on vakiintunutta yhteistyötä valmiussuunnittelun ja huoltovarmuuden alueilla viranomaisten, alan järjestöjen ja kantaverkkoyhtiöiden kesken.

Huoltovarmuudesta sähkömarkkina-alueella vastaavilla viranomaisilla ja kantaverkkoyhtiöillä on aiesopimus, Letter of Intent (2010), yhteistyön virallisena pohjana.

Laajempi yhteistyö tapahtuu tämän NordBER-yhteistyöryhmän puitteissa pienemmissä työryhmissä.