HVO Extranet

Finanssiala

Finanssialan toimiala huolehtii yhteiskunnan rahaliikenteen sekä vakuutusalan toiminnasta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Alan huoltovarmuutta koordinoivat Huoltovarmuuskeskuksen infrastruktuuriosasto, Finanssialan sektori sekä Rahoitushuoltopooli ja Vakuutusalan pooli.

Toiminnan perusteet

Finanssialan sektorin ja sen poolien toiminnan päämääränä on tukea ja edistää alan toimintaedellytysten turvaamista ja varmistamista erilaisten häiriöiden ja poikkeusolojen varalta.

Lue lisää toiminnan perusteista

Infrastruktuuriosasto

Infrastruktuuriosaston vastuualue koostuu Logistiikka- ja Finanssialan sektoreista ja pooleista sekä Digi- ja Mediapooleista. Osaston yleisenä tehtävänä on näiden alojen varautumissuunnittelun ja -järjestelyjen koordinointi ja kehittäminen.

Lue lisää osaston toiminnasta

Varautumisjärjestelyt

Kansalliset rahoitusmarkkinat ovat integroituneet osaksi Euroopan laajuisia rahoitusmarkkinoita. Rahoitusmarkkinoiden kansainvälistyminen, toimialaliukumat ja keskittyminen sekä nopea tekninen kehitys ja toimintojen ulkoistaminen muuttavat rahoitusmarkkinoiden uhkien ja kriisien luonnetta, todennäköisyyksiä ja vaikutuksia.

Lue lisää varautumisjärjestelyistä

Erityislainsäädäntö

Valmiuslain mukaan rahoitus- ja vakuutusalan toimijoilla on varautumisvelvoite.

Lue lisää erityislainsäädännöstä