KOVA-toimikunta

Kotitaloudet ovat keskeinen osa yhteiskuntaa ja sen toimintakykyä. Suomessa järjestöjen rooli on merkittävä kotitalouksien omatoimisen varautumisen ja erityisesti ruokahuollon tukemisessa.

Kotitalouksien omatoimisen varautumisen järjestötoimikunta eli KOVA-toimikunta perustettiin vuonna 2012 ja se toimii kotitalouksien varautumisen asiantuntija- ja kehittämisverkostona. Toimikuntaan kuuluu järjestöjä, joilla on merkitystä elintarvike- ja ruokahuollon huoltovarmuudelle sekä kotien yleiselle omatoimiselle varautumiselle. Huoltovarmuus nähdään laajasti eli se sisältää kotitalouksien valmiudet omatoimisuuteen ja omavaraisuuteen sekä toimintakyvyn häiriötilanteissa.

Viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille on 72 tuntia. Voit tutustua ohjeisiin ja testata omaa varautumistasi sivustolla 72 tuntia.

Mukana olevat yhdistykset ja organisaatiot edistävät yhteiskunnan huoltovarmuutta ja varautumista, luonnontuotteiden, riistan ja kalan talteenottoa ja käyttöä, kotiviljelyä, puutarhanhoitoa, ympäristönhoitoa, kotimaisten energialähteiden käyttöä sekä kotitaloutta ja ruokakulttuuria. KOVA-toimikunnan toimintaa koordinoi Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEK.

Voit tiedustella toimikuntaan liittymistä KOVA-toimikunnan yhteyshenkilöiltä.

Jäsenyhdistykset ja muut tahot:

Arktiset Aromit

Finlands Svenska Marthaförbundet

Huoltovarmuuskeskus

Hyötykasviyhdistys

Kalatalouden Keskusliitto

Kotitalousopettajien liitto

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

Maa- ja metsätalousministeriö

Marttaliitto

MPK (Maanpuolustuskoulutusyhdistys)

Naisten Valmiusliitto

4H

Paliskuntain Yhdistys

Pelastakaa Lapset

Ruokavirasto

Suomen Mehiläishoitajain Liitto

Suomen Metsästäjäliitto

Suomen Partiolaiset

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Suomen Punainen Risti

Survival Kilta

Svenska Trädgårdsförbundet