KOVA-toimikunta

Kotitaloudet ovat keskeinen osa yhteiskuntaa ja sen toimintakykyä. Suomessa järjestöjen rooli on merkittävä kotitalouksien omatoimisen varautumisen ja erityisesti ruokahuollon tukemisessa.

Kotitalouksien omatoimisen varautumisen järjestötoimikunta eli KOVA-toimikunta perustettiin vuonna 2012 ja se toimii kotitalouksien varautumisen asiantuntija- ja kehittämisverkostona. Toimikuntaan kuuluu järjestöjä, joilla on merkitystä elintarvike- ja ruokahuollon huoltovarmuudelle sekä kotien yleiselle omatoimiselle varautumiselle. Huoltovarmuus nähdään laajasti eli se sisältää kotitalouksien valmiudet omatoimisuuteen ja omavaraisuuteen sekä toimintakyvyn häiriötilanteissa.

Viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille on 72 tuntia. Voit tutustua ohjeisiin ja testata omaa varautumistasi sivustolla 72 tuntia.

Mukana olevat yhdistykset ja organisaatiot edistävät yhteiskunnan huoltovarmuutta ja varautumista, luonnontuotteiden, riistan ja kalan talteenottoa ja käyttöä, kotiviljelyä, puutarhanhoitoa, ympäristönhoitoa, kotimaisten energialähteiden käyttöä sekä kotitaloutta ja ruokakulttuuria. KOVA-toimikunnan toimintaa koordinoi Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEK.

Voit tiedustella toimikuntaan liittymistä KOVA-toimikunnan yhteyshenkilöiltä.

Jäsenyhdistykset ja muut tahot

Arktiset Aromit
Finlands Svenska Marthaförbundet
Huoltovarmuuskeskus
Hyötykasviyhdistys
Kalatalouden Keskusliitto
Kotitalousopettajien liitto
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
Maa- ja metsätalousministeriö
Marttaliitto
MPK (Maanpuolustuskoulutusyhdistys)
Naisten Valmiusliitto
4H
Paliskuntain Yhdistys
Pelastakaa Lapset
Ruokavirasto
Suomen Mehiläishoitajien Liitto
Suomen Metsästäjäliitto
Suomen Partiolaiset
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Suomen Punainen Risti
Svenska Trädgårdsförbundet