Terveydenhuolto

Terveydenhuollon häiriötön toiminta edellyttää useiden tukitoimintojen toimintakykyä ja monimuotoista infrastruktuuria, jota turvataan yhteistyössä muiden huoltovarmuussektorien kanssa. Terveydenhuollon materiaaliset näkökulmat ovat lääke-, hoitotarvike- ja laitehuolto.

Tehtävät ja vastuut

Terveydenhuollossa on erityisesti turvattava sairaaloiden ensihoidon ja päivystys-, leikkaus- ja teho-osastojen, diagnostiikan, laboratoriotutkimusten ja kuvantamisen jatkuvuus. Alalla on huolehdittava myös henkilöstön osaamisesta, materiaalisesta varautumisesta, lääkkeiden velvoitevarastoinnista ja varmuusvarastoinnista vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalle.

Potilashoidon jatkuvuuden turvaamiseen tarvitaan myös toimivat lääke-, hoitotarvike-, lääkintälaite- ja tekstiilihuolto, veripalvelu, sairaalakaasuhuolto ja sairaalan LVI-tekniikka, tietohallinto, ruokahuolto, potilas- ja muut kuljetuspalvelut, puhtaanapito, hallinto, viestintä, kulunvalvonta ja muut turvallisuuspalvelut. Lisäksi on tärkeää sähkön-, lämmön- ja vedenjakelu sekä jätehuolto ja tietoliikennelinkkien toimivuus.

Miten varaudutaan

Terveydenhuollon varautumiseen ja sen kehittämiseen osallistuvat useat alat palveluineen. Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen lähtökohtana on, että palvelutaso sopeutetaan käytettävissä olevien voimavarojen mukaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikkö kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollisia valmiuksia ja ylläpitää tilannejohtamis- ja turvallisuusjärjestelyjä. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antaa alan valmiussuunnitteluohjeet ja seuraa niiden toteutumista yhdessä aluehallintovirastojen (AVI) kanssa.

Terveyden- ja vesihuollon toimijat kehittävät yhteiskunnan terveyden- ja vesihuollon jatkuvuussuunnittelua ja materiaalista valmiutta. Kunnat järjestävät väestön terveydenhuollon, erikoissairaanhoito on sairaaloissa pääosin sairaanhoitopiirien vastuulla.  Vesihuoltolaitokset on velvoitettu talousveden häiriöttömään toimittamiseen ja jäteveden käsittelyyn. Puolustusvoimat vastaa kenttälääkinnän valmiussuunnittelusta.