HVO Extranet

Tietoyhteiskunta

Tietoyhteiskuntaan liittyvää varautumissuunnittelua hoitavat Digipooli ja Mediapooli.

Toiminnan perusteet

Teknistaloudellinen kehitys on johtanut tuotannon, palvelujen ja koko yhteiskunnan verkostoitumiseen ja keskinäisten riippuvuuksien kasvuun. Tehokas ja optimoitu verkostotalous perustuu nopeasti kehittyvään tieto- ja viestintäteknologiaan, joka on erittäin häiriöherkkä monille uudenlaisille uhkille ja riskeille.

Lue lisää toiminnan perusteista

Infrastruktuuriosasto

Infrastruktuuriosaston vastuualue koostuu tietoyhteiskunta-, logistiikka- ja finanssialan sektoreista ja niiden pooleista. Osaston yleisenä tehtävänä on näiden alojen varautumissuunnittelun ja -järjestelyjen koordinointi ja kehittäminen.

Lue lisää osaston toiminnasta

Varautumisjärjestelyt

Tietoyhteiskunta-alan varautumisjärjestelyt perustuvat lainsäädäntöön, sopimuksiin ja yritysten omaehtoiseen toimintaan.

Lue lisää varautumisjärjestelyistä

Erityislainsäädäntö

Sähköisestä viestinnästä on erityislainsäädäntöä. Näissä laeissa on säädetty mm. kustannuksista, joita voidaan kattaa huoltovarmuusrahastosta.

Lue lisää erityislainsäädännöstä

Kansainvälinen yhteistyö

Lue lisää kansainvälisestä yhteistyöstä

Tekniset varajärjestelmät

Lue lisää teknisistä varajärjestelmistä

Kriittisen tietoteknisen infrastruktuurin suojaaminen (CIIP)

Lue lisää CIIP:stä