Poolit

Tietoyhteiskuntaan liittyvää varautumissuunnittelua hoitavat Digipooli ja Mediapooli. Poolit tukevat ja edistävät alan varautumista, turvaavat ja varmistavat alan toimintaedellytyksiä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta.

Digipooli

Digipooli on tietotekniikka- ja tietoverkkoalan sekä viranomaisten välinen verkosto.

Digipooli

 • muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan
 • edesauttaa kyberturvallisuuden tilannekuvan tuottamista ja jakamista yrityskentässä ja viranomaisyhteistyössä
 • tekee esityksiä tarvittavien kehittämisprojektien toimeenpanosta
 • ohjaa ja seuraa oman alansa yritysten varautumista
 • osallistuu Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelman toteutukseen keskeisenä sidosryhmänä ja
 • järjestää koulutus- ja harjoitustilaisuuksia.

Poolissa toimivat alan yritykset, poolin johtoryhmä ja alatyöryhmät sekä poolin toimisto. Poolissa toimii kaksi alatyöryhmää. ICT-ryhmä koostuu merkittävistä alan tietotekniikkapalveluiden tuottajista, ohjelmisto- ja laitetoimittajista, tietoturva-alan yrityksistä ja teleyrityksistä. Kyberryhmä, joka koostuu toimialojen edustajista, jotka kokoavat yhteen digitaalisen turvallisuuden tarpeita eri huoltovarmuuskriittisiltä aloilta. Viranomaisista tärkeimmät ovat Traficom, Puolustusvoimat ja Huoltovarmuuskeskus.

Sopijaosapuolet ovat Teknologiateollisuus ry ja Huoltovarmuuskeskus.

Mediapooli

Mediapoolin puolustama sananvapaus tarkoittaa laissa määriteltyjä vapauksia ja vastuita. Julkaisuilla pitää olla vastaava toimittaja. Vastine- ja oikaisuoikeuksia tulee kunnioittaa ja ihmisten hengen tai terveyden turvaamiseksi tärkeät viranomaistiedotteet pitää julkaista.

Valtaosa suomalaisista tiedotusvälineistä on vapaaehtoisesti sitoutunut julkaisun- ja sananvapautta puolustavan Julkisen sanan neuvoston (JSN) eettisiin periaatteisiin.

Mediapooli

 • tukee tiedonvälityksen teknistä varautumista kriisitilanteisiin ja varmistaa siten sananvapauden toteutumisen
 • edistää kyberturvallisuutta mediayrityksissä
 • seuraa informaatiovaikuttamisen ja sosiaalisen median ilmiöitä
 • ohjaa ja seuraa oman alansa yritysten varautumista
 • järjestää koulutus- ja harjoitustilaisuuksia.

Poolin muodostavat alan yritykset, poolin johtoryhmä ja alatyöryhmät sekä poolin toimisto.

Mediapoolin sopijaosapuolet ovat Medialiitto ry. ja Huoltovarmuuskeskus.