Julkaistu 11.10.2023

HVK on kehottanut kriittisen infrastruktuurin yrityksiä nostamaan varautumistasoa

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on kehottanut huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä nostamaan varautumistasoaan erityisesti kriittisen infrastruktuurin osalta. Syynä on turvallisuusympäristön muutos, minkä vuoksi kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Suurin osa huoltovarmuuden kannalta kriittisestä infrastruktuurista on yksityisen sektorin omistuksessa. Lähtökohtaisesti yritykset vastaavat oman liiketoimintansa jatkuvuudesta.

Turvallisuustilanteen muuttuessa HVK:n tehtävänä on jakaa tilannetietoa ja ohjeita huoltovarmuuskriittisille yrityksille sekä edesauttaa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin varautumisyhteistyötä.

−  Huoltovarmuuden näkökulmasta tilanne on vakaa ja palvelut toimivat tällä hetkellä normaalisti. Kriittiseen infrastruktuuriimme kohdistuneet tahalliset tuhot ovat kuitenkin vakava asia, sanoo HVK:n toimitusjohtaja Janne Känkänen.

Saumaton yhteistyö varmistaa huoltovarmuuden

Kriittinen infrastruktuuri on huoltovarmuuden perusta. Siihen kuuluu sekä fyysisiä laitoksia ja rakenteita että digitaalisia toimintoja ja palveluja. Muun muassa energian tuotanto-, siirto- ja jakelujärjestelmät, tieto- ja viestintäjärjestelmät, liikenne ja logistiikka sekä vesi- ja jätehuolto ovat osa kriittistä infrastruktuuria.

−  Suomen huoltovarmuus rakennetaan yhteistyössä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kanssa ja edellyttää saumatonta yhteistyötä. Yhteiskunnalla ei ole varajärjestelmää, jolla huoltovarmuuskriittiset toimijat voitaisiin korvata. Tästä syystä yritysten hyvä jatkuvuudenhallinta on tärkeää ja tätä HVK toiminnallaan tukee, Känkänen toteaa.

HVK ylläpitää Suomen huoltovarmuuden kannalta keskeistä verkostoa eli Huoltovarmuusorganisaatiota (HVO). Yhteistyöllä vahvistetaan ja kehitetään Suomen huoltovarmuutta julkisen sektorin, useiden satojen yritysten, järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toiminnalla turvataan huoltovarmuuden kannalta kriittisten organisaatioiden ja sitä kautta koko yhteiskunnan toimintaedellytykset kaikissa olosuhteissa.

Lue aiheesta lisää:

Baltic connector-merikaasuputkessa häiriö – Suomen kaasuverkon tilanne vakaa ja kaasua saatavissa LNG-terminaalista

Varmuuden vuoksi -artikkeli: Kaasun terminaalilaiva tuli tarpeeseen

Suomen tietoliikenneyhteydet suojattu monin tavoin