Alue 2030

Alue 2030 -ohjelma kehittää eri hallinnon- ja toimialojen varautumisen ja huoltovarmuuden yhteensovittamista niin valtakunnallisella kuin alueellisella tasolla. Alue 2030 -ohjelma on käynnistetty kesäkuussa 2021.

Ohjelman visio ja tavoitteet

Alue 2030 -ohjelma tähtää huoltovarmuuden kannalta kriittisten alueellisten toimintojen turvaamiseen pitkäkestoisissa ja vakavissa häiriötilanteissa.

Alueiden erityispiireet huomioivassa ohjelmassa kehitetään poikkihallinnollista yhteistyötä alueellisen huoltovarmuuden ja varautumisen parantamiseksi. Ohjelman toimenpiteillä parannetaan konkreettisin keinoin arjen turvallisuutta. Vesi, asuminen ja ruoka ovat ihmisen perimmäisiä tarpeita ja samalla niihin kohdistuvat häiriöt ovat keskeisimpiä huoltovarmuuteen kohdistuvia alueellisia riskejä väestölle.

Ohjelma lisää tietoisuutta alueellisesta huoltovarmuustoiminnasta, sen tarpeista ja mahdollisuuksista. Se mahdollistaa paremman yhteyden valtakunnallisen ja alueellisen huoltovarmuustyön välille.

Ohjelman tekijät ja keskeiset sidosryhmät:
Huoltovarmuuskeskus, Huoltovarmuusorganisaation aluetoimijat, aluehallintovirastot ja ELY-keskukset. Lisäksi muilla kumppaneilla, kuten HVO:n pooleilla, ministeriöillä, alueellisilla viranomaisilla, kunnilla ja yrityksillä on ohjelmassa merkittävä rooli.

Lisätietoja (etunimi.sukunimi@nesa.fi)
Ohjelmajohtaja Ville Anttila