Ohjelmat

Huoltovarmuuskeskuksessa on meneillään laajamittainen ja pitkäkestoisen ohjelmatyö, jonka avulla pyritään hallitsemaan yhteiskunnan ja talouden suurten murrosten vaikutusta huoltovarmuuteen. Ohjelmakokonaisuuteen kuuluu neljä ohjelmaa:

Energia 2030

Ohjelmassa etsitään keinoja energiahuoltovarmuuden toteuttamiseksi hiilineutraalissa yhteiskunnassa. Energiamurros tarkoittaa fossiilisten polttoaineiden käytön merkittävää vähenemistä, mikä pienentää nykyisten varmuus- ja velvoitevarastojen merkitystä. Jatkossa energiahuoltovarmuutta on turvattava ratkaisuilla, jotka kohdistuvat uusiutuvien polttoaineiden saatavuuteen, sähkön toimitusvarmuuteen sekä kasvavien primäärienergialähteiden huoltovarmuusriskien hallintaan.

Energia 2030 -ohjelman toteutus alkoi syksyllä 2019.

Digitaalinen turvallisuus 2030

Ohjelman tavoitteina on kehittää ja tukea erityisesti huoltovarmuuskriittisten yritysten varautumista, toimintakykyä, yhteistoimintaa sekä nousevien ilmiöiden tutkimusta ja riskienhallintaa
digitaalisessa toimintaympäristössä. Ohjelman merkittävin painopiste on yhteiskunnan valmiuksien ja digitaalisen infrastruktuurin kehittämisessä.

Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelman toteutus alkoi tammikuussa 2021.

Logistiikka 2030

Ohjelman pyrkii vahvistamaan kriittisen logistisen infrastruktuurin sekä palveluiden toimintakykyä ja toimintaedellytyksiä sekä kehittämään huoltovarmuustoiminnan tavoitteellisuutta, vaikuttavuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Logistiikka 2030 -ohjelman toteutus alkoi maaliskuussa 2021.

Alue 2030

Ohjelma kehittää eri hallinnon- ja toimialojen varautumisen ja huoltovarmuuden yhteensovittamista niin valtakunnallisella kuin alueellisella tasolla.

Alue 2030 -ohjelman toteutus alkoi kesäkuussa 2021.

 

Ohjelmien yhteinen tietosuojaseloste