Digitaalinen turvallisuus 2030

Digitaalinen turvallisuus 2030 (DT2030) on viisivuotinen ohjelmakokonaisuus, jonka tarkoituksena on kehittää yhteiskunnan sietokykyä kyberhäiriöitä vastaan. Ohjelmasta rahoitetaan vuosien 2021-2026 aikana yhteiskunnan digitaalista turvallisuutta parantavia projekteja yhteensä noin 130 miljoonalla eurolla.