Digitaalinen turvallisuus 2030

Digitaalinen turvallisuus 2030 (DT2030) on viisivuotinen ohjelmakokonaisuus, jonka tarkoituksena on kehittää yhteiskunnan sietokykyä kyberhäiriöitä vastaan. Ohjelmasta voidaan rahoittaa yhteiskunnan digitaalista turvallisuutta parantavia projekteja yhteensä noin 130 miljoonalla eurolla vuosien 2021−2026 aikana.