Publicerad 14.07.2023

Försörjningsberedskapens allmänna lägesbild: Primärproduktionen lider av de ringa regnen

Slutet av våren och början av sommaren har i Finland i stor utsträckning varit regnfattiga, vilket begränsar i synnerhet primärproduktionen. Många odlare befarar att vi har ett missväxtår likt 2021 framför oss. Om perioden utan regn fortsätter kan den få inverkningar även på de vattenverk som tar råvatten från små grundvattentäkter.

Lägesbildsrapporten omfattar en allmän bild av olika branschers funktionsförmåga och deras potentiella utmaningar. Den allmänna lägesbilden för försörjningsberedskap granskar omvärldens utmaningar ur flera perspektiv. Från och med början av 2023 produceras lägesbilden en gång i månaden. Med anledning av juliuppehållet publiceras nästa lägesbild i mitten av augusti.

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) publicerar ett kort sammandrag av lägesöversikten. De detaljerade branschuppgifterna är säkerhetsklassificerade och därmed inte offentliga.

Lägesbilden 30.6: Utmaningarna fortsätter när det gäller tillgången på hälso- och sjukvårdsmaterial

Försvagningen av den ekonomiska konjunkturen märks särskilt inom den kritiska industriproduktionen.

Den snabba konjunkturnedgången för skogsindustrin kan försvåra tillgången på slanflis, hyggesavfall och skogsindustrins biprodukter under den kommande eldningssäsongen.

Det förekommer fortfarande allmänt utmaningar i tillgången på material inom hälso- och sjukvården, särskilt vad gäller läkemedel, och någon snabb förbättring av läget förväntas inte.

Enligt lägesbilden är hotnivån i cybermiljön fortfarande högre än vanligt.

Läs Försörjningsberedskapens föregående allmänna lägesbild (2.6.2023)