Publicerad 06.06.2023

Försörjningsberedskapens allmänna lägesbild: Störningarna i läkemedelstillgången fortsätter

Det har inte skett betydande förändringar i försörjningsberedskapens allmänna lägesbild under föregående månad. Försvagningen av den ekonomiska konjunkturen märks särskilt inom den kritiska industriproduktionen.

Lägesbildsrapporten omfattar en allmän bild av olika branschers funktionsförmåga och deras potentiella utmaningar. Den allmänna lägesbilden för försörjningsberedskap granskar omvärldens utmaningar ur flera perspektiv. Från och med början av 2023 produceras lägesbilden en gång i månaden.

Försörjningsberedskapscentralen publicerar ett kort sammandrag av lägesöversikten. De detaljerade branschuppgifterna är säkerhetsklassificerade och därmed inte offentliga.

Lägesbilden 2.6: Bristfällig kunskap om reservförrådet 

Tillgången på material som används inom hälso- och sjukvården har utvecklats till det bättre, men det förekommer fortfarande störningar i läkemedelstillgången. Osäkerhet skapar även andra staters eventuellt stora upphandlingar, som skulle försvåra störningarna i läkemedelstillgången.

Ukrainas veteskörd förutspås minska med 21 procent jämfört med föregående vegetationsperiod, men världens veteskörd förutspås bli rekordstor under den nya period som inleds i juli. Ryssland förutspås bli det största veteexportlandet under den kommande perioden.

I den senaste enkäten Finländarnas räddningsattityder 2023, som Räddningsinstitutet har låtit göra, kunde endast var sjätte svarsperson definiera vad som avses med reservförråd och endast var fjärde finländare visste att de borde klara sig med reservförrådet utan utomstående hjälp i 72 timmar. Endast 10 procent av dem som svarade visste vad man borde göra när den allmänna farosignalen ljuder.

Läs Försörjningsberedskapens föregående allmänna lägesbild (11.5.2023)