Publicerad 11.05.2023

Försörjningsberedskapens allmänna lägesbild tyder på kompetensbrist inom flera branscher

Försörjningsberedskapens allmänna lägesbild var stabil under förra månaden. Den försvagade konjunkturen och dåliga tillgången på kompetent arbetskraft påverkar flera branscher, men effekterna på försörjningsberedskapen är ringa. Störningar i tillgången på läkemedel fortsätter.

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) sammanställer tillsammans med Försörjningsberedskapsorganisationen (FBO) en allmän lägesbild av försörjningsberedskapen till stöd för beslutsfattandet i näringslivet och landets regering.

Lägesbildsrapporten omfattar en allmän bild av olika branschers funktionsförmåga och deras potentiella utmaningar. Den allmänna lägesbilden för försörjningsberedskap granskar omvärldens utmaningar ur flera perspektiv. Från och med början av 2023 produceras lägesbilden en gång i månaden.

Försörjningsberedskapscentralen publicerar ett kort sammandrag av lägesöversikten. De detaljerade branschuppgifterna är säkerhetsklassificerade och därmed inte offentliga.

Lägesbilden 8.5: Brist på utbildad personal inom hälso- och sjukvården

Enligt den allmänna lägesbilden förbättras tillgången på material och utrustning inom hälso- och sjukvården i sakta mak. Däremot förekommer det flera störningar i tillgången på läkemedel. Dessutom är det fortfarande svårt att få tag på personal med utbildning inom hälso- och sjukvård. Semesterperioden kommer sannolikt att försämra läget vad gäller resurserna.

Läs Försörjningsberedskapens föregående allmänna lägesbild (11.4.2023)