Publicerad 08.11.2023

Försörjningsberedskapens allmänna lägesbild: Utsikterna för ekonomin gör stämningen dystrare inom flera branscher

Försörjningsberedskapens läge är fortfarande stabilt. Den försämrade ekonomiska konjunkturen väcker för närvarande oro inom många branscher. Influensaperioden som snart är här ökar antalet patienter med luftvägsinfektioner inom hälso- och sjukvården.

Försörjningsberedskapscentralens (FBC) allmänna lägesbild för försörjningsberedskap granskar omvärldens utmaningar ur flera perspektiv. Lägesbildsrapporten omfattar en allmän bild av olika branschers funktionsförmåga och deras potentiella utmaningar.

Från och med den 3 november övergår FBC till att utarbeta en lägesbild varje vecka, och följande lägesbild offentliggörs den 17 november.

Ett kort sammandrag publiceras om lägesöversikten. De detaljerade branschuppgifterna är säkerhetsklassificerade och därmed inte offentliga.

Lägesbilden 3.11: Medborgarnas upplevelse av hur säkert deras liv är har försämrats

Inga betydande förändringar har skett i försörjningsberedskapsläget under den gångna veckan, och ny betydande skadegörelse på infrastruktur eller misstänkt verksamhet har inte observerats.

Försörjningsberedskapscentralen höjde risknivån enligt förordningen om försörjningstrygghet för gas från nivån av tidigt varsel till larmnivån den 27 oktober 2023. Läget för Finland vad gäller gassystemet är för närvarande stabilt, och tillgången på naturgas är säkerställd från LNG-terminalen i Ingå.

Den försämrade konjunkturcykeln och de allt dystrare prognoserna märks inom många branscher.

På senaste tiden har det rapporterats på nyheterna att antalet Covid-19-patienter ökar inom hälso- och sjukvården och även om andra luftvägsinfektioner. Antalet luftvägsinfektioner är normalt större under vinterperioden.

Medborgarnas upplevelse av hur säkert deras liv är har försämrats. Hela 93 procent av finländarna berättar att de är bekymrade över världens utveckling.

Läs den föregående allmänna lägesbilden för försörjningsberedskap (27.10)