Publicerad 29.03.2023

Tilläggsupphandlingen av spannmål för säkerhetsupplag har slutförts

I december beslöt FBC utifrån sin egen lägesbedömning att öka säkerhetsupplagen av spannmål. Slutligen upphandlades något mer spannmål än planerat och i statens säkerhetsupplag finns nu spannmål för cirka nio månader i stället för som tidigare sex månader.

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) meddelade 12.12.2022 att den inleder tilläggsupphandling av spannmål för statens säkerhetsupplag. Syftet var att öka säkerhetsupplagen av spannmål som har producerats i Finland och lämpar sig för livsmedelsanvändning med en mängd som motsvarar cirka 2,5 månaders genomsnittlig livsmedelsanvändning. I bakgrunden låg det krävande globala läget, varför man ville stärka beredskapen på lång sikt.

FBC gjorde upp ett leverantörsregister över villiga anbudsgivare, av vilka spannmål köptes enligt anbudsförfarande veckovis. Upphandlingarna genomfördes mellan slutet av januari och mars 2023.

Utbudet var hela tiden gott och när spannmålspriset samtidigt gick ner blev processen något snabbare än beräknat. Upphandlingarna ökades också något över det planerade och den slutliga mängden motsvarar cirka tre månaders livsmedelsanvändning i Finland. Av spannmålen var 64 procent havre och 36 procent vete.

Upphandlingen konkurrerade inte med de normala behoven på hemmamarknaden, utan den köpta spannmålen skulle i annat fall förmodligen ha exporterats. Det här gav utrymme för upphandling av den spannmål som hemmamarknaden behöver. Samarbetet med de företag och andra aktörer i branschen som deltog i operationen löpte smidigt och gav ett gott resultat.

FBC ansvarar för upprätthållandet av statens säkerhetsupplag och statsrådet bestämmer när lagren ska tas i användning. Statsrådets beslut om målen för försörjningsberedskapen förutsätter att mängden i säkerhetsupplagen motsvarar minst sex månaders genomsnittlig konsumtion som människoföda. Inhemsk spannmål spelar en viktig roll för såväl primär- som livsmedelsproduktionen. Om tillgången på spannmål på den fria marknaden inte räcker till, kan man komplettera efterfrågan i hemlandet genom att ta av säkerhetsupplagen.

Läs mer i den tidigare nyheten:

/sv/a/forsorjningsberedskapscentralen-okar-mangden-spannmal-i-sakerhetsupplagen