HVO Extranet -portaali

HVO Extranet -portaali tarjoaa organisaatioille varautumiseen ja jatkuvuudenhallintaan liittyviä julkaisuja, artikkeleita ja ohjeita. Lisäksi se tarjoaa tietoa Huoltovarmuusorganisaation tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Portaalin sisältämän yritys- ja henkilötietokannan avulla pidetään yllä huoltovarmuuskriittisten organisaatioiden vastuuhenkilöiden yhteystietoja. HVO Extranet mahdollistaa myös luottamuksellisen tiedonvaihdon eri toimijoiden välillä, sillä portaaliin voidaan luoda joustavasti rajattujen käyttäjäryhmien työskentelyalueita.

HVO Extranet korvasi aiemmin käytössä olleen HUOVI-portaalin. HUOVI-portaalin käyttö päättyi vuoden 2017 lopussa.

 

Käyttäjätuki

Rekisteröitymistä ja HVO Extranet -portaalin käyttöä koskevissa kysymyksissä palvelee käyttäjätuki.

Käyttäjätuen yhteystiedot:

Puhelinnumero: 014 3432751

Sähköposti: hvo.extranet@nesa.fi