HVO Extranet

HVO Extranet -portaali

HVO Extranet on portaalijärjestelmä, jonka HVK lanseerasi vuoden 2017 loppupuolella. Portaali on tarkoitettu sektoreiden ja poolien sekä huoltovarmuuskriittisten yritysten varautumistyön tueksi. HVO Extranet korvaa aiemmin käytössä olleen HUOVI-portaalin. HUOVI-portaalin käyttö päättyy vuoden 2017 lopussa.

Tiedonvälityskanava ja tietopankki

HVO Extranet-portaali tarjoaa organisaatioille varautumiseen ja jatkuvuudenhallintaan liittyviä julkaisuja, artikkeleita ja ohjeita. Lisäksi se tarjoaa tietoa Huoltovarmuusorganisaation tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Portaalin sisältämän yritys- ja henkilötietokannan avulla pidetään yllä huoltovarmuuskriittisten organisaatioiden vastuuhenkilöiden yhteystietoja. HVO Extranet mahdollistaa myös luottamuksellisen tiedonvaihdon eri toimijoiden välillä, sillä portaaliin voidaan luoda joustavasti rajattujen käyttäjäryhmien työskentelyalueita.

Uudessa portaalissa panostetaan mm. käytettävyyteen, visuaaliseen ilmeeseen, sisällön laajempaan näkyvyyteen, yhteistyömahdollisuuksiin sekä palveluihin.

Jatkuvuudenhallinnan arviointityökalu

HUOVI-portaalista tuttu kypsyysanalyysityökalu uudistetaan. Työkalusta tehdään lähestyttävämpi ja selkeämmin modulaarinen, jolloin analyysin työmäärä on helpommin itse valittavissa. Uudistettu työkalu otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana.

 

Käyttäjätuki

Rekisteröitymistä ja HVO Extranetin käyttöä koskevissa kysymyksissä palvelee käyttäjätuki.

 

Käyttäjätuen yhteystiedot:

Puhelinnumero: 014 3432751

Sähköposti: hvo.extranet@nesa.fi