Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö on yhä merkittävämpää huoltovarmuuden edistämisessä. Arvo- ja toimitusketjut ovat globaaleja ja entistä keskinäisriippuvaisempia. Globalisaatio ja sen kerrannaisvaikutukset ovat vahvistaneet motivaatiota kansainväliseen yhteistyöhön.

Kansainvälisen toimintaympäristön seuranta vahvistaa kansallisen huoltovarmuuden tilannetietoisuutta ja kykyä sopeutua sekä kansainvälisiin että yhteiskunnallisiin muutoksiin. Tilannetietoisuutta rakennetaan ennakointityöllä sekä tekemällä tutkimusta ja analyysejä huoltovarmuuskentän eri toimijoiden käyttöön. Pitkäjänteinen skenaariotyö ja jatkuva toimintaympäristön seuranta yhdessä Huoltovarmuusorganisaation kanssa ovat olleet huoltovarmuustyössä läsnä jo vuosikymmenen.

Suomi on aktiivinen jäsen monikansallisissa yhteistyöorganisaatioissa, ja monitasoiset kansainväliset sopimukset edistävät tätä työtä. Huoltovarmuuskeskus tekee yhteistyötä Pohjoismaista erityisesti Ruotsin ja Norjan kanssa, EU- ja OECD-maiden kanssa sekä siviilivalmiuteen liittyen myös Nato-maiden kanssa. Yhteistyötahoihin kuuluvat myös muun muassa USA, Yhdistynyt kuningaskunta, Viro, Sveitsi ja kansainväliset yritykset.

Lue lisää eri toimialojen kansainvälisestä yhteistyöstä toimialakohtaisilta sivuilta: