Naton rauhankumppanuusohjelma ja siviilivalmiustoiminta

Suomi on osallistunut Naton rauhankumppanuusohjelmaan (Partnership for Peace, PfP) sen perustamisesta lähtien.

Rauhankumppanuuden keskeisiä tavoitteita ovat sotilaallinen ja poliittinen yhteistyö, yhteiskunnan siviilisektoreiden valmius ja infrastruktuurien toimivuus. Siviilivalmiuden yhteistyössä huomioidaan elintärkeiden tuotteiden ja palveluiden tuotanto ja logistiikka, infrastruktuuri sekä valmiussuunnittelun systematiikka ja menetelmät. Kumppanuuden ansiosta Suomella on hyvät mahdollisuudet verkottua kansainvälisesti ja saada tietoja eri maiden organisaatioista, toimenpiteistä ja työmenetelmistä.

Naton siviilivalmiustoimintaa ohjaa ja koordinoi siviilivalmiussuunnittelukomitea (Civil Emergency Planning Committee, CEPC), jonka alaryhmissä suunnitellaan ja kehitetään eri alojen varautumista ja huoltovarmuutta. Työskentelyyn osallistuu jäsen- ja kumppanimaiden edustajia ja asiantuntijoita, joista osa edustaa yksityistä sektoria. Huoltovarmuuskeskus osallistuu työskentelyyn yhdessä useiden ministeriöiden ja virastojen virkamiesten kanssa.

Siviilivalmiussuunnittelun tehtäviä Suomen Naton erityisedustustossa hoitaa Huoltovarmuuskeskuksen lähettämä erityisasiantuntija. Hän seuraa siviilivalmiussuunnittelun kehitystä, sen rajapintoja suomalaiseen huoltovarmuusmalliin ja raportoi niistä. Erityisasiantuntija osallistuu myös kokouksiin ja harjoituksiin ja koordinoi Suomen eri viranomaisten osallistumista. Huoltovarmuuskeskus rahoittaa myös Naton kansainväliseen sihteeristöön sijoitetun Voluntary National Contribution (VNC) -erityisasiantuntijan tointa.