Pohjoismainen yhteistyö

Suomella on Ruotsin kanssa sopimus taloudellisesta yhteistyöstä kansainvälisissä kriisitilanteissa. Sopimuksen mukaan Suomen ja Ruotsin hallitusten tavoitteena on taloudellisen yhteistyön lisäksi kaupankäynti ja huoltovarmuuteen liittyvä tiedonvaihto ja yhteydenpito. Huoltovarmuuteen liittyvä yhteistyö Ruotsin ja sen ”valmiusviraston” MSB:n (Myndigheten för samhällsskyd och beredskap) kanssa on tiivistynyt ja konkretisoitunut.

Suomella ja Norjalla puolestaan on valtiosopimus tavaroiden ja palvelujen vaihdosta kriisitilanteissa. Tarkoituksena on varmistaa, että tavaroiden ja palveluiden vaihto maiden välillä jatkuu mahdollisimman normaalisti myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Maat voivat sopia myös yhteisistä valmiustoimista. Sopimuksen täytäntöönpanoa valvova komitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa, vuorotellen Suomessa ja Norjassa.

Kahdenvälisen yhteistyön lisäksi huoltovarmuutta on edistetty viime vuosina myös Ruotsin ja Norjan välillä kolmikantayhteistyössä, joka keskittyy tutkimaan esimerkiksi jaettuja pohjoismaisia arvo- ja toimitusketjuja sekä niiden muodostamia keskinäisriippuvuuksia , kuten raportissa Critical Nordic Flows.

Footer is loading...