HVO Extranet

Energiahuolto

Energiahuoltosektori seuraa energiamarkkinoiden kehityksen vaikutusta huoltovarmuuteen ja edistää huoltovarmuusnäkökulman huomioon ottamista alaan liittyvässä keskustelussa ja päätöksenteossa. Energiasektoriin kuuluvat Öljy- ja Voimatalouspoolit.

Toiminnan perusteet

Pohjoisen sijaintimme vuoksi lämmitykseen tarvittavan energian määrä on henkeä kohti maailman suurimpia. Lisäksi teollisuutemme tarvitsee runsaasti energiaa. Suomen energiahuolto perustuu hajautettuun ja monipuoliseen energian tuotantojärjestelmään.

Lue lisää toiminnan perusteista

Energiahuolto-osasto

Huoltovarmuuskeskuksen energiahuolto-osasto hoitaa polttoaineiden varmuusvarastointiin liittyviä suunnittelu-, rakennuttamis- ja ylläpitotehtäviä sekä kauppatoimia että tuontipolttoaineiden velvoitevarastointiin ja turpeen turvavarastointiin liittyviä hallinnoimistehtäviä.

Lue lisää osaston toiminnasta

Varautumisjärjestelyt

Energiahuollon varautuminen perustuu normaaliolojen mahdollisimman häiriöttömään energiahuoltoon.

Lue lisää varautumisjärjestelyistä

Erityislainsäädäntö

Yritysten energia-alan tuotannollista valmiutta sekä energiahuollon hallintoa täydentävät erityislait ja -toimet. Näistä energiahuollon kannalta keskeisimpiä ovat tuontipolttoaineiden velvoitevarastointi, turpeen turvavarastointi sekä polttoainehuollon turvaamiseksi tehdyt kansainväliset sopimusjärjestelyt.

Lue lisää erityislainsäädännöstä

Kansainvälinen yhteistyö

Energia-alalla on monikansallisia yhteistyöjärjestelyitä ja pohjoismaisella sähkön yhteismarkkina-alueella vakiintunutta yhteistyötä valmiussuunnittelun ja huoltovarmuuden alueilla.

Lue lisää kansainvälisestä yhteistyöstä