Energia 2030

Energiajärjestelmän murros on yksi 2020-luvun isoja kysymyksiä. Siirtyminen fossiilisten polttoaineiden käytöstä kohti vähähiilisempiä energiantuottamisen muotoja haastaa myös energiahuoltovarmuuden. Energia2030 on laaja ohjelmakokonaisuus, joka kehittää ratkaisuja häiriöttömän energiansaannin turvaamiseksi myös vähähiilisessä yhteiskunnassa.

Yhteiskuntamme on monin tavoin riippuvainen siitä, että energiaa riittää kaikissa tilanteissa. Suomessa on paljon energiaintensiivistä teollisuutta. Etäisyydet ovat pitkiä, joten niin ihmisten kuin tavaroiden kuljettaminen vaatii energiaa. Elämme kylmässä maassa, jossa lämmittäminen vaatii paljon energiaa. Yhteiskunta myös digitalisoituu ja sähköistyy, ja olemme monessa suhteessa yhä riippuvaisempia häiriöttömästä energian saannista.

Tulevaisuudessa fossiiliset polttoaineet ja turve korvataan enenevässä määrin puupolttoaineilla, ydin- ja tuulivoimalla sekä polttoon perustumattomalla lämmöntuotannolla. Energiahuollon turvaaminen edellyttää toimivia ja monipuolisia markkinoita, energia-alan toimitusvarmuutta sekä toimivia ohjausmekanismeja. Energia2030-ohjelman lukuisissa projekteissa ratkaisuja näihin kysymyksiin etsitään yhteistyössä viranomaisten ja yrityskentän kanssa.