Sektori ja poolit

Finanssialan sektori ja poolit tukevat ja edistävät alan varautumista, toimintaedellytysten turvaamista ja varmistamista häiriöiden ja poikkeusolojen varalta.

Finanssialan sektori

 • ohjaa ja koordinoi finanssialan varautumista yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa
 • määrittelee tavoitteet oman alansa pooleille
 • sovittaa ne yhteen ja seuraa poolien toimintaa
 • selvittää ja ehdottaa alan huoltovarmuuden kehittämiskohteita
 • arvioi ja analysoi alan uhkia ja huoltovarmuuden kehityssuuntia.

Finanssialan sektorissa ovat mukana valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Pankin, Finanssivalvonnan, Finanssiala ry:n, Työeläkevakuuttajat TELA ry:n, Rahoitusvakausviraston ja HVK:n edustajat.

Sektoriin kuuluu kaksi poolia: Rahoitusalan pooli ja Vakuutusalan pooli.

Rahoitusalan pooli ja Vakuutuspoolin jäseniä ovat toimialan huoltovarmuuskriittiset yritykset, rahoitusmarkkinaviranomaiset ja poolisopimuksen osapuolet. Poolien päättävinä eliminä toimivat poolitoimikunnat, jotka kokoontuvat säännöllisesti. Sopijaosapuolet ovat Finanssiala ry ja Huoltovarmuuskeskus.

Rahoitusalan pooli

Rahoitusalan pooli vastaa rahoituksen ja maksuliikenteen sekä rahahuollon varautumisesta, alan toimintaedellytysten yleisestä turvaamisesta sekä kansainvälisen yhteistyön koordinoinnista yhdessä alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa.

Poolissa ovat edustettuina luottolaitos- ja muu rahoitustoiminta, arvopapereiden kaupankäynti-, säilytys- ja selvitystoiminta, raha- ja muu maksuliikenne sekä rahahuolto.

Rahoitusalan pooli

 • selvittää, suunnittelee ja valmistelee toimenpiteitä rahoitusalan huoltovarmuuden kehittämiseksi
 • määrittelee rahoitusalan huoltovarmuuskriittiset yritykset
 • seuraa ja kehittää alansa yritysten varautumista ja jatkuvuudenhallintaa
 • muodostaa toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan
 • tekee esityksiä kehittämishankkeiden toimeenpanosta
 • ylläpitää ja kehittää alan yritysten kykyä toimia häiriö- ja poikkeustilanteissa muun muassa järjestämällä harjoitus- ja koulutustilaisuuksia.

Vakuutusalan pooli

Vakuutusalan pooli vastaa lakisääteisen ja vapaaehtoisen vakuutustoiminnan varautumisesta, toimintaedellytysten yleisestä turvaamisesta ja kansainvälisen yhteistyön koordinoinnista yhdessä alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Vakuutusalan pooli on jakautunut henki- ja vahinkovakuuttajiin ja työeläke- ja sosiaalivakuutusryhmään.

Vakuutusalan pooli

 • selvittää, suunnittelee ja valmistelee toimenpiteitä vakuutusalan huoltovarmuuden kehittämiseksi
 • määrittää vakuutusalan huoltovarmuuskriittiset yritykset
 • seuraa ja kehittää alansa yritysten varautumista ja jatkuvuudenhallintaa
 • muodostaa toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan
 • tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta
 • ylläpitää ja kehittää alan yritysten kykyä toimia häiriö- ja poikkeustilanteissa muun muassa järjestämällä harjoitus- ja koulutustilaisuuksia.

Taloushallintoalan pooli

Taloushallinto on yhteiskunnan kriittinen palvelu ja sen tehtäviin kuuluvat mm. yritysten palkanlaskennasta, laskutuksesta ja maksuliikenteestä sekä arvonlisäverojen tilityksistä huolehtiminen. Pooli tuo taloushallintoalan yrityksille, ohjelmistotaloille ja viranomaisille käytännön apua, turvaa ja toimintavarmuutta. Taloushallintoalan poolin avulla koko toimiala pääsee kehittämään varautumistaan pitkäjänteisesti ja yhteistyössä Huoltovarmuusorganisaation muiden poolien kanssa.

Taloushallintoalan pooli

 • selvittää, suunnittelee ja valmistelee toimenpiteitä taloushallintoalan huoltovarmuuden kehittämiseksi
 • määrittää taloushallintoalan huoltovarmuuskriittiset yritykset
 • seuraa ja kehittää alansa yritysten varautumista ja jatkuvuudenhallintaa
 • muodostaa toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan
 • tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta
 • ylläpitää ja kehittää alan yritysten kykyä toimia häiriö- ja poikkeustilanteissa muun muassa järjestämällä harjoitus- ja koulutustilaisuuksia.