Logistiikka

Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jossa logistiikkapalveluiden on toimittava kilpailukykyisesti. Tätä edellyttää elinkeinoelämä, joka toimii kansainvälisten verkostojen osana ja tarvitsee tehokkaita vienti- ja tuontikuljetuksia.

Tehtävät ja tavoitteet

Logistiikan varautumisen tavoitteena on turvata yhteiskunnan elintärkeät liikenne- ja logistiikkapalvelut materiaali- ja henkilölogistiikan osalta normaali- ja poikkeusoloissa sekä vakavissa häiriötilanteissa.

Miten varaudutaan

Logistiikka-alan varautumisen perustana ovat markkinaehtoiset logistiikkapalvelut, toimiva infrastruktuuri sekä elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyö.

Alan jatkuvuudenhallinta on yritysten omaehtoista toimintaa. Ilmailu- ja rautatiealan yrityksillä sekä suurimmilla maaliikenteen tavara- ja henkilökuljetusyrityksillä on varautumisvelvoite. Varautumista tukevat merenkulun ja ilmaliikennettä koskevat kansainväliset säädökset ja logistiikka-alan yritysten turvallisuus- ja laatujärjestelmät.

Logistiikan alan varautumisessa

  • tuetaan huoltovarmuuskriittisten yritysten menettelytapoja liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnassa
  • järjestetään varautumiseen liittyviä harjoituksia
  • edistetään yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaa
  • edistetään alan toimintaedellytyksiä turvaavia valmisteluja
  • työ on myös riskienhallintaa, vaihtoehtoisten reittien ja/tai kuljetusmuotojen kartoittamista ja materiaalista varautumista.

Lue maaliskuussa käynnistyneestä Logistiikka 2030 -ohjelmasta