HVO Extranet

Liikenne ja logistiikka

Logistiikka-alan yritykset tuottavat kuljetuksiin, varastointiin ja jakeluun liittyviä palveluja. Pitkien etäisyyksien Suomessa logistiikkapalvelujen toimivuus ja kilpailukyky on elinkeinoelämän toiminnan edellytys. Suomen elinkeinoelämä toimii osana kansainvälisiä verkostoja, joihin osallistuminen mahdollistetaan tehokkailla vienti- ja tuontikuljetuksilla sekä niihin liittyvillä palveluilla.

Toiminnan perusteet

Logistiikka-alan varautuminen perustuu markkinaehtoisiin logistiikkapalveluihin, toimivaan infrastruktuuriin sekä elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyöhön. Alan huoltovarmuutta koordinoivat Huoltovarmuuskeskuksen infrastruktuuriosasto, Huoltovarmuusorganisaation Logistiikkasektori sekä Maa-, Vesi- ja Ilmakuljetuspoolit. Logistiikan varautumisen tavoitteena on turvata yhteiskunnan elintärkeät liikenne- ja logistiikkapalvelut normaalioloissa, vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Ilmailu- ja rautatiealan yrityksillä on ollut pitkään kansalliseen lainsäädäntöön perustuva varautumisvelvoite. Lisäksi maaliikenteen suurimmat tavara- ja henkilökuljetusyritykset (yli 15 ajoneuvoa) tulivat varautumisvelvoitteen piiriin vuonna 2019. Turvallisuuden parantamiseksi annetut merenkulkua ja ilmaliikennettä koskevat kansainväliset säädökset ja logistiikka-alan yritysten turvallisuus- sekä laatujärjestelmät tukevat varautumista.

Infrastruktuuriosasto

Infrastruktuuriosaston vastuualue koostuu Logistiikka- ja Finanssialan sektoreista pooleineen sekä Digi- ja Mediapooleista. Osaston yleisenä tehtävänä on näiden alojen varautumissuunnittelun ja -järjestelyjen koordinointi ja kehittäminen.

Lue lisää osaston toiminnasta

Varautumisjärjestelyt

Lue lisää varautumisjärjestelyistä

Sektorin ja poolien toiminta

Logistiikkasektori sovittaa yhteen toimialan kokonaisvarautumista ja alan poolien toimintaa varautumisen kehittämiseksi, edistää yhteistoimintaa viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä häiriönhallinnan kehittämiseksi ohjaamalla alan poolien toimintaa, varmistaa avoimen yhteistoiminnan viranomaisen ja elinkeinoelämän välillä häiriönhallinnan kehittämiseksi sekä arvioi kuljetus- ja logistiikka-alan huoltovarmuuden tilannetta ja käynnistää siihen liittyviä kehittämishankkeita.

Lue lisää Logistiikkasektorin toiminnasta

Maa-, Vesi- ja Ilmakuljetuspoolit vastaavat varautumisen toimenpiteiden toteuttamisesta toimialoillaan. Näitä toimenpiteitä ovat varautumiseen liittyvät koulutustilaisuudet, harjoitukset ja tilannekuvan ylläpito sekä päätettyjen hankkeiden toteuttaminen.

Lue lisää Ilmakuljetuspoolin toiminnasta

Lue lisää Maakuljetuspoolin toiminnasta

Lue lisää Vesikuljetuspoolin toiminnasta