Liikenne ja logistiikka

Liikenne- ja logistiikkatoimiala tuottaa yhteiskunnan logistiset palvelut. Alan huoltovarmuutta koordinoivat Huoltovarmuuskeskuksen infrastruktuuriosasto, Huoltovarmuusorganisaation logistiikkasektori sekä sektorin ohjauksessa olevat maa-, vesi- ja ilmakuljetuspoolit.

Toiminnan perusteet

Logistiikkatoimiala varautuu turvaamaan yhteiskunnan elintärkeät liikenne- ja logistiikkapalvelut normaalioloissa, vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Varautuminen toteutetaan tukemalla huoltovarmuuskriittisten yritysten liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan menettelytapoja, järjestämällä varautumiseen liittyviä harjoituksia, edistämällä viranomaisten ja yritysten yhteistoimintaa ja ennalta tehtyjä toimintaedellytyksiä turvaavia valmisteluja sekä toteuttamalla tarvittavaa materiaalista varautumista.

Lue lisää toiminnan perusteista

Infrastruktuuriosasto

Infrastruktuuriosaston vastuualue koostuu tietoyhteiskunta-, logistiikka- ja finanssialan sektoreista. Osaston yleisenä tehtävänä on näiden alojen varautumissuunnittelun ja -järjestelyjen koordinointi ja kehittäminen.

Lue lisää osaston toiminnasta

Varautumisjärjestelyt

Lue lisää varautumisjärjestelyistä

Sektorin ja poolien toiminta

Logistiikkasektori vastaa toimialan kokonaisvarautumisesta ohjaamalla alan poolien toimintaa, varmistaa avoimen yhteistoiminnan viranomaisen ja elinkeinoelämän välillä häiriönhallinnan kehittämiseksi sekä arvioi kuljetus- ja logistiikka-alan huoltovarmuuden tilannetta ja käynnistää siihen liittyviä kehittämishankkeita.

Maa-, vesi- ja ilmakuljetuspoolit vastaavat varautumisen toimenpiteiden toteuttamisesta toimialoillaan. Näitä toimenpiteitä ovat varautumiseen liittyvät koulutustilaisuudet, harjoitukset ja tilannekuvan ylläpito sekä päätettyjen hankkeiden toteuttaminen.

Logistiikkasektori

Maakuljetuspooli

Vesikuljetuspooli

Ilmakuljetuspooli