HVO Extranet

Liikenne ja logistiikka

Liikenne- ja logistiikkatoimiala tuottaa yhteiskunnan logistiset palvelut. Alan huoltovarmuutta koordinoivat Huoltovarmuuskeskuksen infrastruktuuriosasto, Huoltovarmuusorganisaation Logistiikkasektori sekä Maa-, Vesi- ja Ilmakuljetuspoolit.

Toiminnan perusteet

Logistiikkatoimiala varautuu turvaamaan yhteiskunnan elintärkeät liikenne- ja logistiikkapalvelut normaalioloissa, vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Toiminta perustuu markkinaehtoisiin logistiikkapalveluihin, toimivaan infrastruktuuriin sekä elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyöhön.

Varautuminen toteutetaan tukemalla huoltovarmuuskriittisten yritysten liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan menettelytapoja, järjestämällä varautumiseen liittyviä harjoituksia, edistämällä viranomaisten ja yritysten yhteistoimintaa ja ennalta tehtyjä toimintaedellytyksiä turvaavia valmisteluja sekä toteuttamalla tarvittavaa materiaalista varautumista.

Lue lisää toiminnan perusteista

Infrastruktuuriosasto

Infrastruktuuriosaston vastuualue koostuu Logistiikka- ja Finanssialan sektoreista sekä Digi- ja Mediapooleista. Osaston yleisenä tehtävänä on näiden alojen varautumissuunnittelun ja -järjestelyjen koordinointi ja kehittäminen.

Lue lisää osaston toiminnasta

Varautumisjärjestelyt

Lue lisää varautumisjärjestelyistä

Sektorin ja poolien toiminta

Logistiikkasektori sovittaa yhteen toimialan kokonaisvarautumista ja alan poolien toimintaa varautumisen kehittämiseksi, edistää yhteistoimintaa viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä häiriönhallinnan kehittämiseksi ohjaamalla alan poolien toimintaa, varmistaa avoimen yhteistoiminnan viranomaisen ja elinkeinoelämän välillä häiriönhallinnan kehittämiseksi sekä arvioi kuljetus- ja logistiikka-alan huoltovarmuuden tilannetta ja käynnistää siihen liittyviä kehittämishankkeita.

Lue lisää Logistiikkasektorin toiminnasta

Maa-, Vesi- ja Ilmakuljetuspoolit vastaavat varautumisen toimenpiteiden toteuttamisesta toimialoillaan. Näitä toimenpiteitä ovat varautumiseen liittyvät koulutustilaisuudet, harjoitukset ja tilannekuvan ylläpito sekä päätettyjen hankkeiden toteuttaminen.

Lue lisää Ilmakuljetuspoolin toiminnasta

Lue lisää Maakuljetuspoolin toiminnasta

Lue lisää Vesikuljetuspoolin toiminnasta