Sektori ja poolit

Teollisuussektori koordinoi varautumista yhteistyössä HVK:n kanssa. Teollisuussektoriin kuuluvat Kemian pooli, Metsäpooli, MIL-pooli, Muovi- ja kumipooli, Rakennuspooli sekä Teknologiapooli, joka koordinoi myös Kriittiset materiaalit -ryhmän toimintaa.

Poolien tehtävänä on ylläpitää ja kehittää oman alansa yritysten kykyä toimia häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Kemian pooli

Kemian poolin toiminta painottuu kriittiseen kemianteollisuuden tuotantoon, joka on välttämätöntä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi.

Kemian pooli

 • vastaa oman alansa varautumisesta vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta
 • selvittää, suunnittelee ja valmistelee toimenpiteitä huoltovarmuuden kehittämiseksi
 • määrittää oman alansa huoltovarmuuskriittiset yritykset
 • muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan

Käytännössä toiminnalla turvataan kemian alan tuotteiden saatavuus elintarvike-, energia- ja terveydenhuollon sekä sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeisiin. Lisäksi huomioidaan yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin ja kuljetusalan tarpeet.

Kemian poolin toimintaa ohjaa Huoltovarmuuskeskuksen, Kemianteollisuus ry:n, Lääketeollisuus ry:n, Teknokemian Yhdistys ry:n, Teknisten Kaupan Liitto ry:n ja Väriteollisuusyhdistys ry:n välinen sopimus. Poolin muodostavat poolitoimikunta, poolitoimisto ja alan yritykset. Poolin toimintaa johtaa poolitoimikunta, johon kuuluu alan yritysten, Kemianteollisuus ry:n ja viranomaisten edustajia. Poolia avustaa poolitoimisto, joka sijaitsee Kemianteollisuus ry:ssä.

Metsäpooli

Metsäpoolin toiminta painottuu kriittiseen metsäteollisuuden tuotantoon, joka on välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden kannalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Metsäpooli

 • vastaa oman alansa varautumisesta
 • selvittää, suunnittelee ja valmistelee toimenpiteitä metsäalan huoltovarmuuden kehittämiseksi
 • määrittää alan huoltovarmuuskriittiset yritykset
 • seuraa ja kehittää alan yritysten varautumista ja jatkuvuudenhallintaa
 • muodostaa toimialan huoltovarmuuden tilannekuvan
 • tekee esityksiä tarvittavien kehityshankkeiden toimeenpanosta

Toiminta perustuu Huoltovarmuuskeskuksen ja Metsäteollisuus ry:n väliseen sopimukseen. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset. Poolitoimikuntaan kuuluu alan yritysten, Metsäteollisuus ry:n ja viranomaisten edustajia. Toimikuntaa avustaa Metsäteollisuus ry:n tiloissa toimiva poolitoimisto.

MIL-pooli

MIL-pooli tukee sotilaallisen huoltovarmuuden ja puolustusjärjestelmän toimimisen kannalta kriittisten yritysten varautumista.

Poolin tehtävänä on ns. normaalien poolitehtävien lisäksi

 • verkostoitua laajasti ja tunnistaa verkostoon liittyvät kriittiset solmukohdat
 • edistää puolustusvoimien toiminnan kannalta kriittisten yritysten valmiutta.

Toiminnan piirissä ovat yritykset, joiden toiminnan jatkuminen poikkeusoloissa mahdollistaa puolustusvoimille sodan ajan kriittisten järjestelmien käytön, kunnossapidon sekä välttämättömän osaamisen ja tuotannon ylläpidon. Yritykset tekevät normaaliaikana kiinteää yhteistyötä puolustusvoimien kanssa, joka myös ohjaa niiden valmiussuunnittelua.

Muovi- ja kumipooli

Muovi- ja kumipoolin toiminta painottuu kriittiseen muovi- ja kumiteollisuuden tuotantoon, joka on välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden kannalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Muovi- ja kumipooli

 • vastaa oman alansa varautumisesta
 • selvittää, suunnittelee ja valmistelee muovi- ja kumialan toimenpiteitä huoltovarmuuden kehittämiseksi
 • määrittää alan huoltovarmuuskriittiset yritykset
 • seuraa ja kehittää alan yritysten varautumista ja jatkuvuudenhallintaa
 • muodostaa toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan
 • tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta.

Toiminta perustuu Huoltovarmuuskeskuksen, Muoviteollisuus ry:n ja Kumiteollisuusyhdistys ry:n väliseen sopimukseen. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset. Poolitoimikuntaan kuuluu alan yritysten, liittojen ja viranomaisten edustajia ja sitä avustaa poolitoimisto, joka sijaitsee Muoviteollisuus ry:ssä.

Rakennuspooli

Rakennuspoolin toiminta painottuu kriittiseen rakentamiseen, joka on välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden kannalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Rakennuspooli

 • edistää rakennusalan varautumista
 • selvittää, suunnittelee ja valmistelee alan toimenpiteitä huoltovarmuuden kehittämiseksi
 • määrittää alan huoltovarmuuskriittiset yritykset
 • seuraa ja kehittää alan yritysten varautumista ja jatkuvuudenhallintaa
 • muodostaa alan huoltovarmuuden tilannekuvan
 • tekee esityksiä tarvittavien kehityshankkeiden toimeenpanosta.

Toiminta perustuu Huoltovarmuuskeskuksen, Rakennusteollisuus ry:n, Suomen Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto ry:n ja Yleinen Teollisuusliitto ry:n väliseen sopimukseen. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.  Poolitoimikuntaan kuuluu alan yritysten, liittojen ja eri viranomaisten edustajia ja sen alaisuudessa toimii kuusi aluetoimikuntaa. Poolitoimikuntaa avustava poolitoimisto sijaitsee Rakennusteollisuus ry:n tiloissa.

Teknologiapooli

Teknologiapoolin toiminta painottuu kriittiseen teknologiateollisuuden tuotantoon, joka on välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden kannalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Teknologiapooli

 • edistää teknologia-alan varautumista
 • selvittää, suunnittelee ja valmistelee toimenpiteitä huoltovarmuuden kehittämiseksi elektroniikka-, sähkö-, kone-, metalli-, ja tietotekniikka-aloilla
 • määrittää alan huoltovarmuuskriittiset yritykset
 • seuraa ja kehittää alan yritysten varautumista ja jatkuvuudenhallintaa
 • muodostaa alan huoltovarmuuden tilannekuvan
 • tekee esityksiä tarvittavien kehityshankkeiden toimeenpanosta.

Toiminta perustuu Huoltovarmuuskeskuksen ja Teknologiateollisuus ry:n väliseen sopimukseen. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset. Poolitoimikuntaan kuuluu alan yritysten, liittojen ja viranomaisten edustajia ja sitä avustava poolitoimisto sijaitsee Teknologiateollisuus ry:n tiloissa.

Kriittiset materiaalit

Huoltovarmuuskeskus perusti vuonna 2018 ryhmän, joka seuraa kriittisten metallien ja mineraalien markkinatilanteen kehitystä Suomessa ja maailmalla. Ryhmän käynnistäminen perustui Teknologiapoolin tekemään selvitykseen Kriittiset materiaalit ja huoltovarmuus. Ryhmän toimintaa koordinoi Teknologiapooli.

Kriittiset materiaalit -ryhmän kokouksissa

 • kuullaan asiantuntijoiden alustuksia kriittisten materiaalien tilanteesta
 • seurataan valittujen raaka-aineiden saatavuuden ja hintojen kehitystä
 • keskustellaan ajankohtaisista aiheen teemoista
 • pyritään tunnistamaan potentiaalisia markkinahäiriöitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ennen kuin ongelmat ovat realisoituneet markkinoilla
 • arvioi konkreettisia tarpeita ja mahdollisuuksia parantaa kriittisten materiaalien saatavuutta esimerkiksi kierrätyksen ja erilaisten puskurivarastojen avulla.

Ryhmällä on omat verkkosivut, mistä löytyy uutisia ja taustatietoa ryhmän valitsemista, suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisestä materiaalista: www.kriittisetmateriaalit.fi